Auktioner

Auktion lördagen den 23 mars 2024

I AB Phileas lokal på Svartstengatan 6, Stockholm

11:00 Visning av auktionsobjekten

12:00 Auktion

Från och med 1 mars kommer objekten att finnas på Samlamera och vara öppen för alla.
På Samlamera finns alla objekt avbildade.

PDF-fil med auktionslistan.

Resultatlistan.

(Efter auktion äger Bältespännarnas årsmöte rum.)

Resultatlista för auktionen den 1 april 2023.

 Slutlig resultatlista från auktionen 1 april!

Objektnumren är enligt den korrigerade pappers-katalogen.

Bältespännarnas auktion på NorrPhil 2022

Söker Du till Din samling det:
OVANLIGA och
ANNORLUNDA?
Då skall Du studera Samlarföreningen Bältespännarnas auktion extra noga!

Lördagen 5 nov kl 14.00 har föreningen auktion på NorrPhil 2022
med ett brett urval av objekt från bältespännarfilatelins värld!
Rariteter, enstaka märken, serier, samlingar och fyndlådor. Här finns något för alla samlare!

Auktionsvisning i seminarierummet lörd 5 november kl 12-14.

Beställ katalog, utsändes omkring 1 oktober. Kommer att finnas på
Samlamera” under fliken ”auktioner” omkring den 9 oktober.

Sf. Bältespännarna
c/o Steinar Fridthorsson
Vanjas Gränd 15,
245 65 HJÄRUP
steinar.fridthorsson@gmail.com”

Philea – Esbjörn Jansons samlingar

Esbjörn Jansons svenska stämpelmärken

Den 26 november 2020 var det dags för försäljningen av den sista delen av Esbjörn Jansons samlingar på AB Philea. Samlingen omfattade stämplat papper, statliga och lokala stämpelmärken samt diverse litteratur. Totalt bestod avsnittet av 65 utrop.

Det var vår medlem Mats Edström som på ett mycket förtjänstfullt sätt hade organiserat materialet och författat auktionsbeskrivningarna. Det måste vara en stor fördel för AB Philea att ha tillgång till en specialist på bältespännarområdet.

Här kan genast konstateras att resultatet blev mycket gott och att det uppenbarligen finns ett stort intresse för denna typ av ovanligt material. Av de 65 utropen blev endast tre osålda vilket nog kan betecknas som ett enastående resultat (och när detta kommer i tryck har kanske de återstående tre objekten hittat köpare på efterförsäljningen). Till samtliga nedan angivna priser kommer den provision på 25% som AB Philea tar ut av sina köpare.

Avsnittet med stämpelpapper gick mycket bra och allt såldes till varierande priser, en del till utropen men många till flera multipler av utropspriserna.

Intresset för de statliga stämpelmärkena var mycket stort. Utrop nr. 2819 var ett stämplat exemplar av valören 33 1/3 riksdaler från 1845. Utropet var 700:- men budgivningen stannade först på 7 600:-.

Objekt nummer 2825 var ett mycket ovanligt dokument med Stämpel-Papper Nr. 1 100 riksdaler tillsammans med 500 kronor och ytterligare några andra valörer. Här var utropet blygsamma 500:- men slutpriset blev hela 18 000:-! Valören 100 Rdr är extremt ovanlig.

Utrop nr 2832 var Lyxstämpel 500:- i ett postfriskt sexblock som var avbildat i katalogen. Utropet var 3 000:- och det såldes för 5 200:-. Utrop nr 2833 var en tullstämpel för Toppsocker från 1832. Här var utropet satt till 2 000:- men priset blev hela 6 600:-.

De lokala stämpelmärkena från Göteborg såldes i princip till angivna utropspriser.

Det sista utropet i Esbjörn Janson-auktionen var en komplett uppsättning av Svenska Cinderella, den exklusiva tidning som han gav ut under en trettioårsperiod. Totalt blev det 19 utgåvor. Utropet var satt till 1 500:- men slutpriset blev 3 600:-, ett fantastiskt resultat för svensk filatelistisk litteratur.
Christer Brunström

Auktionsrapport från 10 juni

Som bekant fick vi i SfB ställa in det planerade årsmötet den 4 april då även 
en del av Esbjörn Jansons efterlämnade samlingar skulle säljas av AB Philea. Coronakrisen medförde att allt fick skjutas på framtiden. Auktionen 
genomfördes den 10 juni. 

Jag har valt ut några intressanta objekt som här redovisas. 
Auktionsutrop nummer 4119 var ett postfriskt exemplar av det ovanliga isländska 
lokalfrimärket från Sandeyjarpóstur. Med ett utrop på 1 000:- såldes det för 2 000:-.
Ett litet parti (13) av de roliga paketmärkena från A/S Polarbil-Vadsø var
nummer 4181. Utropet var 1 500:- men budgivningen slutade först vid 22 500 kronor! 
På det hela taget var det stark budgivning på det norska materialet. 
Det isländska julmärket från 1915 användes också som porto på julhälsningar. 
Objekt nummer 4241 var ett vackert stämplat exemplar av valören 3 aurar. 
Här var utropet 700:- och det såldes för 2 100:-.

Esbjörn Janson ställde samman en tidskrift med titeln Svenska Cinderella. 
Den distribuerade han sedan gratis till några av sina filatelistiska vänner. 
Utrop nummer 4381 omfattade utgåvorna 1, 3-5, 7-9 och 11-18. Här var 
utropet 600:-. Intresset var stort och slutpriset blev 2 800:-. 
Slutligen skall nämnas objektet nummer 4382 som bestod av sju valörer av de 
märken som användes som betalningsmedel i den affär som drevs av Lake 
Copper Syndicate Ltd (i Dalsland) i början av 1900-talet. Utropet var 300:- 
men de såldes för 700:-. 
Till samtliga priser tillkommer den provision på 25 % som AB Philea lägger på 
auktionsresultatet. På det hela taget tycks den största delen av Esbjörn Jansons 
samlingar ha fått nya ägare och ibland till riktigt goda priser. 

Det kan vara minst sagt givande att studera resultatlistan på www.philea.se.
Christer Brunström 

SfB

Att genomföra auktioner av bältespännarmaterial har länge 
varit en av föreningens viktigare aktiviteter.

Oftast har det varit publika auktioner i samband med årsmöten
eller mässor och det har under årens lopp erbjudits stora mängder
spännande material. 

Många medlemmar har uppskattat denna möjlighet att avyttra frimärken 
och annat material. 

Tack vare all den kompetens som finns inom föreningen har beskrivningarna
av de ofta mycket ovanliga objekten kunnat bli korrekt.
I nuläget saknar SfB en ansvarig för auktionsverksamheten
men förhoppningen är att kunna utse en lämplig person inom nära framtid.

Auktion 2019.