Historik

Nedan följer några nerslag i vår historia.

Innehållsförteckning

2023

World Cinderella Congress III ägde rum på IBRA i Essen den 28 maj.

2022

NorrPhil – en tät utställning

NorrPhil 2022.

Efter en lång pandemirelaterad försening kunde NorrPhil 2022 äntligen öppna sina portar fredagen den 4 november 2022.

Utställningen ägde rum på Tibble Gymnasium i Täby. Att hitta lämpliga utställningslokaler är ingen lätt uppgift. Under den aktuella veckan var det skollov varför lokalerna var tillgängliga till, får man förmoda, ett överkomligt pris.

Själva utställningen ägde rum i matsalen och där hade man packat in 350 ramsidor. Detta var nog inte alls den ursprungliga planen. Tanken hade varit att använda ytterligare ett utrymme i anslutning till entrén men den fick man överge eftersom det skulle vara utsålda barnteaterföreställningar i lokaliteterna under fredagen.

Detta fick som konsekvens att det var mycket smala gångar mellan utställningsramarna. Handlarna hade placerats i en lång korridor och i rum vid sidan om. Det var inte direkt lätt att hitta till dem trots uppsatta anvisningspilar. Det fanns en skiss över lokaliteterna i utställningskatalogen men den kostade 20:-. Det hade nog varit smartare om katalogen varit gratis. Jag kan tänka mig att många handlare inte var direkt nöjda med sina ibland undanskymda placeringar.

Vi i SfB hade satsat på att informera om vår förening. Ett välkomstpaket med auktionskatalog, ett äldre nummer av vår tidning samt information om föreningen hade förberetts. Vi delade ut paketet till alla intresserade besökare under den första timmen på fredag och lördag.

På plats fick vi fem nya medlemmar vilket nog får anses vara något av en framgång.

Annars var det auktionen den 5 november som var vårt stora bidrag till NorrPhil. Vi inledde med visning kl. 12.00 och själva auktionen startade kl. 14.00. Auktionsobjekten hade presenterats på Samlamera och det hade kommit många bud på detta sätt.

På det hela taget var auktionen framgångsrik. Av de 200 objekten såldes de flesta. Speciellt efterfrågat var allt järnvägsrelaterat material och även stämpelmärkesavdelningen sålde bra. Den inledande avdelningen med Brev- och reklammärken var inte lika uppskattad trots att det handlade om flera riktigt sällsynta objekt.

Själva utställningen hade mycket av intresse för oss bältespännare. Claes Hederstierna ställde ut Holte Landpost 1870-1873 i en ram (77p – Stor Silver). Leif Bergman bidrog med Local Post and other Alternative Transport 19th-21st Century i åtta ramar (85p – Stor Vermeil). Det är ett imponerande exponat med många mycket ovanliga objekt. Göran Heijtz presenterade Svenska postala papperssigill i fem ramar (78p – Stor Silver). Dessa sigill är mycket ovanliga på brev men Göran hade även sådana.

I avdelningen OPEN-FILATELI bidrog Hans Gunnar Eklöf med Makuleringar på 1904 och 1905-års julmärken. Han fick 70p och Silver.

SfB hade lämnat in årgång 2021 av Bältespännaren till bedömning och det gick bättre än förväntat. Totalt fick vår tidning 76 poäng och Stort Silver!

Lagom till NorrPhil hade Jonas Hällström lyckats få möjlighet att visa The Blue Boy, ett klassiskt postmästarprovisorium från USA. I hans monter kunde man också bese delar av Stefan Heijtz’ fantastiska New Yorksamling.

Sammanfattningsvis var det en lyckad utställning med många möjligheter till social samvaro och olika filatelistiska upplevelser.
Christer Brunström

2021

Eslövia 2021 en utställning med bältespännare

I början av november 2021 var det skånska Eslöv som var i centrum för svensk filateli under några intensiva dagar. Efter två år utan utställningar kunde så äntligen Eslövia 2021 genomföras och det blev ett riktigt lyckat evenemang med 85 jurybedömda exponat och ett 15-tal handlare men framförallt blev det ett tillfälle för social samvaro och det fördes många livliga samtal. Eslövshallen visade sig vara i det närmaste perfekt för ändamålet.

Utställningen var både regional och nationell. Totalt jurybedömdes 85 olika exponat och man kan konstatera att kvaliteten genomgående var mycket hög.

Lördagen den 6 november hade vi i SfB en timme till vårt förfogande. Timmen inleddes med att Lars Liwendahl redogjorde för våra olika samlingsområden och sedan presenterade Claes Hederstierna sin skrift om Göteborgs Stadspost. Därefter hade vi vår ”antikrunda” och en handfull besökare tog tillfället i akt att få lite mer information om sina märken.

Totalt hade evenemanget ett 15-tal besökare av vilka fyra stycken valde att bli medlemmar i vår förening. Man kan också konstatera att andelen bältespännare var hög bland besökarna i Eslöv.

Huvudartikeln i utställningskatalogen behandlade de klassiska järnvägspaketmärkena från Gärds Härads Järnväg och Simrishamn-Tomelilla Järnväg och den var ett samarbete mellan ett antal medlemmar i vår förening.

Leif Bergman ställde ut sin samling ”Local Post and other Alternative Transport 1855-1925” med många mycket ovanliga objekt. Den fick 86 poäng och belönades med Stor Vermeil. Claes Hederstierna presenterade en ram med ”Göteborgs Stadspost 1888-1889” och den uppnådde 78 poäng och medalj av valören Stor Silver. Kjell Nilsons exponat ”The Combination of Two Mail Carriers Implies a Reason for Additional Rate or Fee” hade flera försändelser där lokalpostmärken av olika slag hade använts i kombination med statliga frimärken. även detta exponat fick 86 poäng och Stor Vermeil.

Den som ägnade sig åt de övriga exponaten hittade typiska bältespännarmärken här och där och speciellt i avdelningen Open-Filateli. Mats Söderberg hade mängder av brevmärken i sin samling ”Spola kröken” och Margareta von Bahr hade både lokalpostmärken och stämpelmärken i sin samling ”The Importance of Lace.” Kanske var det just detta faktum som resulterade i en guldmedalj för Margareta? Vi i SfB gratulerar våra medlemmar och alla andra utställare för framgångarna i Eslöv. Eslövs Frimärks & Vykortsklubb firade sitt 70-årsjubileum med utställningen Eslövia 2021.
Christer Brunström

Sommarhälsning till SfB:s medlemmar

Sedan pandemin bröt ut har det stora flertalet frimärksföreningar tvingats dra ner på sin verksamhet och Bältespännarna är inget undantag. För att i någon mån kompensera våra medlemmar kommer Bältespännaren med tre utgåvor under 2021. Arbetet med nummer tre pågår för fullt och vi välkomnar bidrag från våra medlemmar.

Vi hoppas kunna delta på de kommande utställningarna i Eslöv och Stockholm och vi planerar för ett fysiskt årsmöte till hösten. SfB har åter en ansvarig för vår auktionsverksamhet och vi avser att genomföra en auktion i början av 2022.

Somrarna före pandemin brukade jag och hustrun göra en dagsresa med tåg och buss på Nordsjälland. Vi köpte ett 24-timmarskort som gällde i hela området. Med start i Helsingör brukade vi först resa till Gilleleje och sedan vidare till Hillerød för lunch. Därefter hoppade vi antingen på ett tåg till Hundested eller Tisvildeleje, båda ändstationer på den danska Rivieran. 

Några av dessa banor (Hillerød-Gilleleje/Tisvildeleje) tillhörde Gribskovbanen som öppnade sin första bandel år 1880. Banan till Tisvildeleje blev klar 1924. Gribskovbanen har sedan 1880 gett ut ett 80-tal järnvägspaketmärken.

Badflickan var motiv på de fyra valörer som gavs ut 1963. Två år senare övertrycktes de fyra märkena med nya valörer. Nyligen kom jag över ett provtryck av just detta paketmärkesmotiv. Som synes är det otandat och saknar valör. Orsaken till att jag köpte märket var i högsta grad av sentimental natur. Märket påminner om riktigt trevliga reseupplevelser. Det är ju något som för de flesta av oss varit en omöjlighet i betydligt mer än ett år. Låt oss hoppas att vi nu kan se ljuset i tunneln och att vi åter kan mötas i olika sammanhang. Med detta vill jag önska alla Bältespännare en behaglig sommar med förhoppningen att vi kan mötas i olika sammanhang till hösten igen. 
Christer Brunström/Ordförande


2020

Som för alla andra så blev ingenting som tänkt på grund av Covid-19 som framgår av ordförandes julhälsning.

Jul- och Nyårshälsningar

2020 var minst sagt ett mycket annorlunda år inte bara för oss i SfB utan för hela mänskligheten. Vi fick genomföra vårt årsmöte per korrespondens och till vår stora glädje var det väldigt många medlemmar som deltog. Förhoppningen är att åter kunna samlas för ett traditionellt årsmöte under våren 2021.

Bältespännaren – vår tidskrift – kom ut som vanligt med två välmatade utgåvor. Försäljningen av Esbjörn Jansons omfattande samlingar blev mycket framgångsrik med delvis mycket höga priser vilket naturligtvis är glädjande. Det finns uppenbarligen ett omfattande intresse för många av våra samlingsområden. 

FACIT AB har fortsatt att ge ut nya kataloger med mycket från våra bältespännarområden. Chefredaktören Gunnar Lithén har haft god hjälp av flera medlemmar i vår förening i detta viktiga arbete. Katalogisering med aktuella priser av järnvägsfraktmärken var en av höjdpunkterna under året. FACIT Sverige 2021 är därför ett ”måste” för många samlare.

Här har SFF ett mycket bra erbjudande. Styrelsen för SfB önskar våra medlemmar och alla andra en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Det gör vi med bilden av ett juligt souvenirblock utgivet av The Philatelic Society of Pittsburgh i samband med en utställning i november 1973.
Christer Brunström

2019

Stockholmia

Stockholmia, utställningshallen.

År 2019.s stora händelse inte bara i Sverige utan även internationellt var naturligtvis Stockholmia 2019.

World Cinderella Stamp Congress June 1–2

Vid Stockholmia 2019 i Stockholm stod Bältespännarna som värd för The 2nd World Cinderella Stamp Congress.

På programmet stod bland annat:

Locals

  • Background to Cinderella Philately (Lars Liwendahl, Sweden)
  • ”The Amazing Locals of Philadelphia” (Vernon Morris, USA)
  • ”Göteborgs Stadspost” (Claes Hederstierna, Sweden)
  • ”Literature and Local Posts” (André Dufresne, Canada)
  • Launch of new Lundy Catalogue (Jon Aitchison, UK)

Revenues

  • ”FIP and Revenue Exhibits” (Ralph Ebner, Germany)
  • Spanish Colonies in America and their 1640s revenues” (Ralph Ebner, Germany)
  • ”Fiscal Philately of the German Colonies” (Harold Krieg, Germany)
  • ”Swedish Customs Tax Stamps – New Discoveries” (Per Sundberg, Sweden)

Poster stamps, etc.

Signing of the Maurice Williams Roll of Notable Cinderella Philatelists and presentation of the Glasewald Medal

The Cinderella Roll.

Jon Aitchison, Peter Rogers, Geir Sör-Reime och Knut Glasö

Antikrunda hos Bältespännarna

Antikrundan.

Vad är detta för något? Vad är det värt? Detta är frågor som vi inom SfB, Samlarföreningen Bältespännarna, ofta får. Flera av de områden som vi samlar är inte speciellt väl dokumenterade i kataloger och annan litteratur vilket förklarar många av dessa frågor. Så vi arrangerade ”Antikrundan”! Alla som hade svenskt eller utländskt bältespännarmaterial – samlingar eller enstaka objekt – och som vill veta något mer eller kanske värdet kunde ta med sitt material till vår timme på Stockholmia 2019. Teve-profilerna Knut Knutsson, Richard Thuner med flerunde tyvärr inte vara de som svarade på frågor utan några av oss från SfB. Med vår bakgrund inom olika samlingsområden försökte reda ut frågetecken, tipsa om var man kan finna mer information samt ge en uppskattning av de olika objektens värde.


Årsmöte – 2019

Lördagen den 16 mars 2019 hade Samlarföreningen Bältespännarna kallat till årsmöte. Liksom förra året hölls det i AB Phileas lokaler på Svartensgatan i Stockholm. Här hade Mats Edström ordnat med fika, vilket verkligen behövdes eftersom det blev en mycket lång dag.

Auktion

Auktion 2019.

Lars Liwendahl och Hans-Gunnar Eklöf i auktionstagen, Foto: Peter Nordin

Verksamheten inleddes med en större auktion. Den här gången hade Hans-Gunnar Eklöf med hjälp av Lasse Liwendahl fått ihop hela 439 objekt. Här fanns mycket från de flesta bältespännarområden men betoningen låg nog på järnvägsrelaterat material.


Mats Edström avtackad

Edström och Brunström.

Christer Brunström, till höger, avtackar Mats Edström. Foto: Lars Liwendahl 

Efter auktionen var det dags för årsmötet. Här blev det några smärre förändringar i den nya styrelsen. Mats Edström avgick efter att ha deltagit i styrelsearbetet under mer än 30 år. Han avtackades med vår förhoppning att han även fortsättningsvis deltar i våra olika arrangemang.


Årsmötet

Peter Nordin blev ny sekreterare och Robert Forsberg kom med i styrelsen som suppleant.

Stockholmia – planering

Vi ägnade en hel del tid åt att diskutera vårt deltagande i Stockholmia 2019. Dels har vi ansvar för ett seminarium på svenska i SFF:s regi, dels har vi bjudit in till en World Cinderella Congress, den andra i ordningen. Christer Brunström informerade om hur långt planeringen har kommit. Det är vår förhoppning att evenemanget skall locka många besökare. Styrelsen fick i uppdrag att planera plats och innehåll för nästa årsmöte.

40 år för Lars Liwendahl

Vi passade också på att överlämna förbundets plakett för 40-årigt medlemskap till Lars Liwendahl. Av olika orsaker kom plaketten ett år för sent men bättre sent än aldrig.

Föredrag
Gunnar Lithén med Facit 2019.

Gunnar Lithén berättar om nya FACIT Sverige. Foto: Lars Liwendahl

Medan vi förberedde eftermiddagens föredrag passade Gunnar Lithén på att berätta att nya Facit Sverige med det helt nya brevmärkesavsnittet hade mötts med stort intresse runt om i världen. Peter Nordin berättade sedan att hans projekt med en katalog över svenska reketiketter fortsätter. Med jämna mellanrum kommer det nya kataloger på eget förlag.


Lokalpost i Tyskland

Christer Brunström berättade sedan om några av lokalposterna i Berlin-Brandenburg under perioden 1945–1946. Det handlade om verksamheter i städerna Cottbus, Falkensee, Finsterwalde, Lübbenau, Storkow och Strausberg. I Finsterwalde finns en gata som heter Finspångsgatan (på svenska) vilket väckte stort intresse från en av åhörarna som är bosatt på just denna ort. En sökning på Internet visade att det i Finspång finns en gata som heter Finsterwaldergatan. Förklaringen är att de två städerna (ja, Finspång kanske inte är någon stad) är vänorter sedan 2002. Man lär sig alltid något nytt på Bältespännarnas årsmöten. Det hade redan blivit kväll när det var dags att lämna Phileas lokaler. Men först hann vi med ett glas sprudlande vin. Kvällen avslutades med god mat och mycket frimärksprat på en grekisk restaurang i närheten. Christer Brunström

2018 – Årsmöte

Årsmötet 2018.
Edström med ”godis”.
Edström med ”godis”.

Mats Edström med sparmärken från Nordgrönland

Bältespännarna på årsmöte Samlarföreningen Bältespännarna hade sitt årsmöte i Stockholm lördagen den 26 maj 2018. Styrelsen valdes om och Peter Nordin blev ny suppleant. Medlemsavgiften förblir som tidigare eller blygsamma 120 kronor per år. Vi diskuterade bland mycket annat vår kommande World Cinderella Congress under Stockholmia 2019 nästa år. Efter årsmötet berättade Mats Edström mycket initierat om sparmärkessystemet på Nordgrönland och därefter presenterade Christer Brunström Bluff på C, ett föredrag om bluff och båg inom frimärksvärlden och allt från områden med C som begynnelsebokstav. Det fanns också möjlighet att botanisera i några lådor med bältespännariana och dessutom fick deltagarna tre olika specialare som gåvor.
Text; Christer Brunström
Foto: Lars Liwendahl


2016 – SfB 50 år

Samlarföreningen Bältespännarna (SfB) bildades 1966 och femtioårsjubileet firades inte bara i Halmstad och 
Stockholm utan även i London i samband med First World Cinderella Congress.

2015 – Årsmöte

Wernamo 2015.

Veckoslutet 13–15 mars 2015 var Värnamo centrum för svensk filateli under några tämligen soliga dagar. Samlarföreningen Bältespännarna var kanske den riksförening som störst satte sin prägel på utställningen. Vi hade både auktion och årsmöte och dessutom en propagandautställning för våra områden.

Låt oss titta lite närmare på de olika aktiviteterna. Wernamo 2015 ägde rum i en gammal gummifabrik som har byggts om för att användas till utställningar och liknande. Entrén fanns på plan 1 och där fanns även samtliga handlare och ungdomsexponaten. Efter lite letande hittade man fram till Hans-Gunnar Eklöf som under fredag och lördag visade de objekt som ingick i auktionen. Totalt omfattade auktionen 184 objekt och intresset under visningen var stort. 

Lyckligtvis fick Hans Gunnar periodvis hjälp av andra bältespännare. Auktionen startade sedan kl. 13.00 på lördagen med Lars Liwendahl som auktionsutropare. Vi hade tilldelats en timma för genomförandet av auktionen och det lyckades i stort sett. Köplusten var som vanligt omväxlande – intresset för de så kallade mjölkbiljetterna var mycket stort och priserna blev riktigt höga för dessa sällsynta objekt. Även avsnittet med postoblater hade lockat många köpare med höga priser som följd.

På lördagen hade vi också vårt årsmöte som denna gång var tämligen välbesökt. Det ledde till en rockad inom styrelsen. Christer Brunström och Arnold Boström byter plats men i övrigt arbetar alla med samma frågor som tidigare. 
Finanserna är i god ordning men vår kassör Christer Wahlbom påpekade att det inte finns resurser till alltför kostnadskrävande aktiviteter.

Vi laddar nu inför SfB:s 50-årsjubileum nästa år. Tanken är att vi ska ha bältespännardagar på Postmuseum i Stockholm och andra aktiviteter för att markera denna viktiga milstolpe i vår förenings illustra historia. Flera av våra medlemmar hade bidragit till ytterligare en trevlig propagandautställning för bältespännarfilateli. Leif Bergman hade passat på att inkludera några riktigt ovanliga lokalpostfrimärken från just Värnamo i ett av sina exponat. Denna gång fanns det inte speciellt många exponat inom våra områden på själva utställningen. Peter Nordin deltog dock med sin samling Sveriges reketiketter tryckta i ark 1894-cirka 1960 och Lars Liwendahl hade med sin bok om Dalarös posthistoria i litteraturklassen.

Bland de närvarande bältespännarna väckte exponatet med Zemstvomärken från Griazovets en hel del uppmärksamhet. I just Griazovets gavs det ut ovanligt många Zemstvofrimärken och flera av motiven var plagiat av frimärken från andra länder.

Men det är kanske möjligheterna till samtal och trevlig samvaro som är höjdpunkterna vid sådana här tillfällen. På fredagskvällen hade Hans Gunnar Eklöf organiserat en mycket trevlig middag på Restaurang Tre Liljor. God mat med en något högljudd trubadur i bakgrunden. Som vanligt fanns det några specialare. Hans Gunnar inledde med ett specialkomponerat brev med specialstämpel för Wernamo 2015 och med en postoblat på baksidan. Mats Edström bidrog med ett par intressanta norska brevmärken och deras beskrivning.

Även efter årsmötet blev det ett par specialare. Jan-Erik Wellerfors bidrog med ett specialtillverkat brevmärkesprovhäfte och Lars Liwendahl tillhandahöll ett numera slutsålt frimärke från Lundy. Ett stort tack till dessa gentlemän! Lasse kunde dessutom ge oss besökare en titt på den nya frimärksserie som Lundy ska ge ut i maj 2015 för att markera de femtio år som The Landmark Trust har varit i verksamhet. Det är just denna välgörenhet som driver ön Lundy och ett antal historiska byggnader runt om i Storbritannien. Den nya frimärksutgåvan har utformats av Jan-Erik Wellerfors och Lars Liwendahl och den har tryckts hos Cartor i Frankrike.

Men det är kanske alla samtalen och diskussionerna som man bäst kommer ihåg från Wernamo 2015. Vi var säkert många som dessutom fann något intressant hos de deltagande handlarna. Själv hittade jag den första bruksserien från Manchukou i postfriskt skick – den har funnits på min önskelista i många år.
Christer Brunström

1966 – SfB grundas

Lokalpostmärke Göteborg.

Föreningen bildades 1966 i Göteborg av en liten skara samlare av främst privat lokalpost. Namnet Bältespännarna tog föreningen efter Johan Peter Molins staty som avbildats på ett frimärke från Göteborgs Privata Lokalpost år 1888.

SfB:s grundare.

Våra grundare framför Molins staty Bältespännarna.

1888 Göteborgs privata lokalpost

Brev med lokalpostmärke.

”Göteborgs privata lokalpost- Från Göteborg skrifves i Göteborgsposten: hr H. W. Lindhé utsände i fredags i stor mängd längre tryckta cirkulär, hvari tillkännagifver, att han från och med måndagen den 4 d.s inom Göteborgs stad och dess omgifningar kommer att ombesörja den af lagstiftningen ännu icke förbjudna befordringen af bref och andra försändelser.
Frimärkena äro endast af ett slag, lydande á samma belopp som postverkets lokalmärken, eller 5 öre, men den, som på en gång köper minst 5 märken, får hvarje märke för 3 öre.
Frimärkena äro trekantiga i blå färg. I vattentryck å sidorna läses:Lokal Post Göteborg. Frimärksvalören är utsatt i alla tre hörnen. I mittenpartiet af märket synes en afbildning af bäktespännarne.
Svenska Dagbladet Måndagen den 4 juni 1888.”

1863

Staty med Bältespännare.

Bältespännarna är en staty av Johan Peter Molin.v En första version invigdes 1863 i Göteborg. Läs mera!


Myterna

Läs mer på Wikipedia.