Bältespännargruva

Många av oss har varit frimärkssamlare under lång tid. Tid tar det också att bygga upp riktigt bra samlingar. Ganska snart märker man också att det inte bara är en fråga om pengar för att få tag på det man önskar. Själva sökandet, man kan säga ”jagandet” av nya objekt blir en stor del av sin hobbytid. En annan viktig del, som man själv först kanske inte tänker på, är den ökade kunskapen. Vartefter man samlar och allt djupare tränger in i sitt område, desto mer lär man sig, och det har ofta även en ”egenförmåga” att växa, man vill veta mer ”omkring”. Och, desto mer man lär sig, desto roligare blir det! På frimärksutställningar liksom< inom frimärksvärlden som helhet är trenden tydlig: idag vill man allt mer ta ett helhetsgrepp på sitt  samlarområde: det skall vara förlagor och provtryck, olika tryckupplagor, enheter, ev. feltryck, vykort, stämplar och inte minst posthistoriska objekt av alla de slag. En gammal tryckt posttaxa eller ett informationsblad i original är idag ”högvilt”! 

Danska Västindien.

Inom bältespännarfilatelin finns då ofta många objekt som kan berika och mer allsidigt belysa sitt område: brevmärken, fraktmärken, lokalpost, postala etiketter, postal dokumentation och stämpelmärken, ja listan kan göras lång! En utmaning när det gäller bältespännarfilateli är svårigheten att få tag på materialet. Trots en begränsad tillgång är det inte kostnaden, utan att över huvud taget hitta det man önskar. Någon gång ibland öppnar sig dock en riktig guldgruva!
Nu i vår var det ett sådant tillfälle!


Esbjörn Janson.

En av de främsta och man skulle även kunna säga ”mesta” samlarna av bältespännarfilateli var vår medlem Esbjörn Janson i Göteborg. Han gick bort i somras, 91 år gammal. Redan 1940, för 80 år sedan(!), började han intressera sig för allt omkring den traditionella filatelin: brevmärken, stämpelmärken, fraktmärken, postala etiketter, ja ”postal history” av alla slag. Och, som man gjorde på den tiden: inte bara från Sverige, utan Norden, Europa och i flera fall t.o.m. från hela världen! Hela denna mycket stora, gigantiska, samling har nu sålts! 

Det var Philea AB i Stockholm som handhavde detta.

Det var ett mycket omfattande material. Esbjörn hade även ett både stort och brett kontaktnät som han också fick tag på mycket från. Han kände och var nära vän med de flesta av de stora tunga samlarna, inte minst internationellt. Rampacher, Schmidt, Bourdi, bröderna Williams och Kiddle för att bara nämna några utomlands. Öberg, Sandberg, Ringström, Christensen, H.E. Larsson, Torkelstam och Obermuller för att nämna några svenska.

Mjölkbiljett.

För t. ex. olika brevmärkesutgivare hade han även omfattande direkta kontakter med dem, d.v.s. själva ”källorna”. Han fick under de många decennierna möjlighet att förvärva ett flertal olika samlingar och även handlarmaterial.  Det var flera gånger stora samlingar från kända personer. Intressant nog blev mycket av det införskaffade sparat som det var. Det innebär att samlingar ihopsamlade för idag kanske 100 år sedan nu kommer att kunna erbjudas intakta!

En ”bältespännarguldgruva”är rubriken för dessa rader, och visst blev det en riktig guldchans för att komplettera och bredda sina samlingar. Kanske just det där brevmärket, postala etiketten, stämpelmärkena eller försändelsen som ger en extra dimension eller ”knorr” på utställningssamlingen!
Lars Liwendahl

Auktionsrapport

Som bekant fick vi i SfB ställa in det planerade årsmötet den 4 april då även en del av Esbjörn Jansons efterlämnade samlingar skulle säljas av AB Philea. Coronakrisen medförde att allt fick skjutas på framtiden. Auktionen genomfördes den 10 juni.

Jag har valt ut några intressanta objekt som här redovisas. Auktionsutrop nummer 4119 var ett postfriskt exemplar av det ovanliga isländska lokalfrimärket från Sandeyjarpóstur. Med ett utrop på 1000:- såldes det för 2000:-. Ett litet parti (13) av de roliga paketmärkena från A/S Polarbil-Vadsø var nummer 4181. Utropet var 1500:- men budgivningen slutade först vid 22500 kronor! På det hela taget var det stark budgivning på det norska materialet. Det isländska julmärket från 1915 användes också som porto på julhälsningar. Objekt nummer 4241 var ett vackert stämplat exemplar av valören 3 aurar. Här var utropet 700:- och det såldes för 2100:-.

Esbjörn Janson ställde samman en tidskrift med titeln Svenska Cinderella. Den distribuerade han sedan gratis till några av sina filatelistiska vänner. Utrop nummer 4381 omfattade utgåvorna 1, 3-5, 7-9 och 11-18. Här var utropet 600:-. Intresset var stort och slutpriset blev 2800:-. Slutligen skall nämnas objektet nummer 4382 som bestod av sju valörer av de märken som användes som betalningsmedel i den affär som drevs av Lake Copper Syndicate Ltd (i Dalsland) i början av 1900-talet. Utropet var 300:- men de såldes för 700:-. Till samtliga priser tillkommer den provision på 25 % som AB Philea lägger på auktionsresultatet. På det hela taget tycks den största delen av Esbjörn Jansons samlingar ha fått nya ägare och ibland till riktigt goda priser.

Det kan vara minst sagt givande att studera resultatlistan på www.philea.se.
Christer Brunström