Vår styrelse

Föreningens styrelse och kontaktpersoner.

Styrelsen

Redaktionskommitté

Kontaktpersoner utanför styrelsen

Valberedning

Kjell Nilson
Teknologgatan 5
411 32 Göteborg
Tel. 031-183330

Mats Edström

Auktioner

Steinar Fridthorsson
Vanjas gränd 15
245 65 Hjärup
Tel. 070 – 744 40 20. 
Epost: baltespannarna@gmail.com

Storbritannien – GB

Andrew Riddell
30 Kingswood Avenue
Queens Parl
London NW6 6LR
ENGLNAD

Tyskland – Deutschland

Gertrud Almquist Bois
In der Burg 22
DE-611 69 Friedberg
TYSKLAND

USA

Paul A. Nelson
920 North First Avenue
Tucson
AZ 85719
USA
Tel.: +1(520)891 67 57
pnelstucson@gmail.com

Hemsida

Webmaster Gunnar Zetterman, 08-642 40 48