Fraktmärken

Fraktmärken

Vaxholms Trafik A.-B.

Godsfrimärke, Vaxhols Trafik A.-B.

Nynäsbanan

Paketmärke Nynäsbanan.