Dal Mail

Dal Mail HB inledde sin lokalpostverksamhet i Åmål i mitten av 1997. Under den tid företaget var verksamt (1997-1998) gav man ut fyra olika frimärken. Samtliga saknade valörsiffra men de såldes för 4:-. Undantaget var julmärket 1997 som kostade 2.50.

Uppenbarligen fick företaget inte den lönsamhet som man hade förväntat sig och det lades ned under andra halvan av 1998.

De ansvariga för Dal Mail hade dock en hel del innovativa idéer för sin verksamhet och sin frimärksutgivning. Det frimärke som gavs ut den 12 maj 1998 gjorde reklam för Åmåls Miljöhantering AB och gissningsvis hade detta företag betalat Dal Mail för annonsplatsen.


Under 1997 använde sig Dal Mail av minst nio olika reklamstämplar. Påpassligt nog lät någon för mig anonym samlare stämpla upp ett antal blad med de olika stämpelavtrycken i röd färg. Som framgår av illustrationen handlar det om reklam för olika evenemang och företag i Åmål. 


Jag har bara noterat dessa nio stämpelavtryck och med stor sannolikhet är det en komplett uppsättning. Samtliga torde ha kommit till användning under 1997.
Christer Brunström