Litteratur

Boktips

Liwendahl . en vandring i Bältespännarfilatelins värld.

Det rikt illustrerade häftet av Lars Liwendahl ger en omfattande introduktion till våra olika samlingsområden.

Häftet kostar 20 kronor ”över disk”, 
50 kronor inklusive porto inom Sverige.

Bställs hos vår kassör

Samlarföreningen Bältespännarna
c/o Christer Wahlbom
Humlegränd 6A
179 60 Stenhamra
Tel. 08-560 445 35
christerwahlbom@hotmail.com.

Posthistoria från Bohuslän

-från Ascheberg till Pärlan-

Anders Lundgren

Nu har Anders Lundgren gett ut den tredje utgåvan av ”Posthistoria från Bohuslän”. Tredje gången gillt kan man ju säga.
Till sin hjälp har Anders haft flera personer. Lennart Ryberg har redigerat boken och Hans Carlsson har bistått Anders med det mesta.
Innehållsförteckningen är på 10 sidor och mycket utförlig, vilket gör att man snabbt hittar vad man söker.
I boken tar man också upp historik om betydande personer och släkter i Bohuslän. Den är rikt illustrerad med vykort och bilder på bl.a. postkontor, järnvägsstationer, ångbåtar och vackra försändelser. Det finns också postala tidtabeller och järnvägskartor.
Alla kända stämplar och typer är avbildade och alla typer av posthantering redovisas t.ex. Postförbindelser Sverige-Norge och även angränsande områden typ lokalposter, postoblater och skyddsperforerade frimärken. Postföreståndare vid fasta postanstalter redovisas också vid varje postkontors uppgifter.
Självklart behandlas också kronoposten, militärstpost, miinnespoststämplar och bredvidstämplar så som, Franco, Regis, Paquebot, Tillhör Lokalposten m.m.
All denna utomordentliga forskning gäller fram till och med 2023.
Boken är i A4-format och innehåller 600 fullmatade sidor med information, boken är inbunden med hårda pärmar. Jag tycker att det är ett praktverk som bör finnas i bokhyllan och den fungerar också som uppslagsbok när det gäller posthistoria i Bohuslän.
Grattis för ett gediget arbete till Anders och alla inblandade som gjort det möjligt att boken nu har kommit ut.
Gunnar Lithén
Boken kan beställas av Anders Lundgren: Tfn. 0707 31 24 00 eller anders.lundgren7@outlook.com
Priset 500 SEK + porto

Dalarö

Bok Dalarö.

Dalarö En post- och kulturhistorisk vandring under fem sekler, Lars Liwendahl

Följ med ut till Dalarö i Stockholms skärgård! En annorlunda historieberättelse utgående från Postens historia Läs om att samla en plats. Med Dalarö som exempel berättas om hur man kan samla hembygdsfilateli på nya sätt. 285 sidor, inbunden och över 200 färgbilder.

Boken är slutsåld.


Charta Sigillata

Charta Sigillata.

Svenska beläggningsstämplar (eller Charta Sigillata) 1811-1880
Jukka Mäkinen och Per Sundberg
Sveriges Filatelist-f&ourbund 

Kan beställas hos SFF.


Hälsingborgs Lokalpost

Hälsingborgs lokalpost.

Hälsingborgs Lokalpost
Lokalpostmästaren Arne Hoverby minns.

Kan beställas hos SFF.


Katalog över rek-etiketter

Bok, reketiketter X län.

Läs mer på sidan för vår butik.


Postryttaren 2021

Årets utgåva av Postryttaren innehåller flera artiklar av intresse för Bältespännare.
Redan i filatelins barndom grasserade förfalskningar. Det var lätt att prångla ut i stort sett vad som helst. Det var ont om kataloger och tidskrifter. Avbildningarna i dessa, om de över huvud taget fanns, var ofta väldigt primitiva. Att få svar från fjärran länder kunde ta månader.


Plåtprov av Guatemalas första utgåva.

En av de mer kända tidiga förfalskarna var Samuel Allan Taylor. Vår ordförande Christer Brumström har i årets Postryttare skrivit en artikel om Taylors fascinerande verksamhet och levnadsöde.


Taylors förfalskning av Guatemalas första utgåva.
Prince Edward Island 4p.
Äkta märke och Taylors förfalskning.

Innan vi hade mobiler och SMS var det populärt att skicka bland annat nyårskort. 

”Postverkets värsta dag är dock nyårsdagen, då allt från kontrollörer till reservvaktbetjente äro överhopade med verkliga massor af postförsändelser, det mesta är äfven denna dag på brefbärareafdelningen, där arbetet oavbrutet pågick från kl. 4 på morgonen nyårsafton till kl. 10 e. m. nyårsdagen, eller under 42 timmar, under hvilken tid stämpling och sortering oafbrutet pågick och detta med samma arbetspersonal.” (Svenske Postvaktbetjenten , 2 januari 1895)

Per Gustafson ger en livfull skildring hur Postverket runt sekelskiftet 1900 försökte angripa denna utmaning. 

Göran Heijtz behandlar Granbergs Konstindustri och deras ryska vykort.

Traditionell filateli tas upp av Staffan Bengtsson i en artikel om ”Postmästaren från Halmstad som satte färg på filatelin. 

För många är Czeslaw Slania ett populärt samlingsområde. Stephan Pomp ger en bra samman fattning för de som vill veta mera.

Den 24 maj 1720 köpte Postverket två fastigheter i kvarteret Penelope för 45 000 daler kopparmynt i plåtar. Vad har det med Postryttaren att göra? Svaret finns i årets utgåva av Postryttaren.
Gunnar Zetterman

Facit Special Classic 2022

FACIT Special Classic 2022 med bältespännarmärken På senare tid har FACIT-katalogerna inte bara blivit inbundna utan även fått ett omfattande innehåll av information om flera av våra bältespännarområden. Detta gäller i högsta grad den utgåva av FACIT Special Classic 2022 som kom redan i slutet av april. 

Det är en volym på hela 506 sidor som redovisar nordisk frimärksutgivning fram till 1951. Gunnar Lithén och alla hans medarbetare har arbetat hårt för att uppdatera innehållet och här finns många viktiga nyheter.

Men i den här den här kortfattade recensioner tittar jag bara på de olika avsnitt som vi bältespännare kanske mest uppmärksammar och uppskattar. Ett alldeles nytt område, som fått en utförlig behandling, är returetiketter.

Författaren heter Douglas N. Muir som är en av våra ledande specialister på området. Han dokumenterar olika typer av dessa etiketter från Sverige, Norge, Danmark, Färöarna, Grönland, Danska Västindien, Island och Finland. Detta torde vara ett pionjärarbete. Här finns inga värderingar men man kan förmoda att det är mycket ovanligt material. 

Avsnittet om svenska förslagsmärken, provtryck, förfalskningar, mm. har ”fräschats” upp och här redovisas en mängd spännande och oftast mycket sällsynt material. Från Norge finns missionärsfrimärkena från Madagaskar med liksom expeditionsposten från ön Bouvet i Sydatlanten. Danska frimärken med reklam har uppdaterats. 

Avsnittet med de isländska stämpelmärkena har fått sig en översyn. Helt ny är katalogiseringen av Islands sparmärken. Det är Steinar Fridthorsson som har varit ansvarig för detta avsnitt av katalogen. 

Slutligen har Marcus Olli katalogiserat Helsingfors Stadspost och Tammerfors Lokalpost. Dessutom visas på hela 20 sidor Sigurd Ringströms samling av Tammerfors Lokalpost (1866-1888). Detta var på sätt och vis en halvofficiell lokalpost som drevs av postmästarna i Tammerfors.

Som synes finns det många skäl att skaffa sig den nya utgåvan av FACIT Special Classic 2022. Den säljs bl.a. av SFF eller direkt från förlaget. 
Christer Brunström

Facit Postal X

I den anglosaxiska världen brukar man i filatelistiska kretsar tala om ”back of the book”, dvs. frimärken och annat som har getts ut för mycket speciella syften. Det är oftast just sådant material som är av särskilt intresse för oss bältespännare.

I mitten av november kom FACIT Postal X, en inbunden bok på fler än 620 sidor. Jag skall här i det närmaste helt hoppa över de första 546 sidorna och koncentrera mig på de avsnitt som börjar på sidan 547 och som nog skulle passa in i kategorin ”back of the book” på mer än ett sätt. 


År 1981 kom boken Svenska Skyddsperforeringar av Leif Bergman, Tord Lagerwall och Stellan Swensson. Den har varit utgångspunkt för den omfattande katalogisering som upptar nio sidor i den nya katalogen. Möjligheten att använda sig av skyddsperforeringar blev tillåtet 1907 (men tidigare exempel är kända). FACIT Postal X innehåller alltså en uppdaterad katalogisering av alla kända skyddsperforeringar på svenska frimärken, stämpelmärken och julmärken. 

 


ASEA på frimärke från Göteborgs Enskilda Lokalpost 1926.

De är också kända på några lokalpostfrimärken från Göteborg, Malmö och Uppsala.


Allra bäst är det naturligtvis att kunna dokumentera dessa skyddsperforerade frimärken på försändelser med firmatryck. FACIT Postal X värderar skyddsperforerade frimärken båda lösa och på brev. Enbart den här delen kan betala hela katalogen om man skulle finna frimärken från något i dessa sammanhang ovanligt företag. En del objekt värderas nämligen till en tusenlapp. Sedan följer ett långt avsnitt som fått rubriken postala etiketter. Här hittar vi bland annat etiketter för REK, ASS, EXPRESS och mycket annat. Avsnittet avslutas med en redovisning av LÖSEN-etiketter. Chefredaktör för FACIT Postal är Gunnar Lithén. För ovan nämnda avsnitt med bältespännarstuk har han haft hjälp av Leif Bergman, Douglas Muir, Kjell Nilson, Peter Nordin och Gunnar Nyström, alla kända namn i bältespännarvärlden. Men vi får inte glömma bort allt annat posthistoriskt material som FACIT Postal X innehåller. Jag har svårt att se hur man kan ägna sig åt svensk posthistoria utan att ha tillgång till den enorma mängd information som har packats in i denna imponerande volym. FACIT Postal X finns naturligtvis hos flertalet frimärkshandlare men kan också köpas till ett förmånligt pris från SFF. 
Christer Brunström

Facit Sverige 2021

Järnvägsfraktmärken i FACIT Sverige 2021

År 1971 sammanställde Stig Reidmar och Christer Wahlbom en omfattande katalog över svenska järnvägsfraktmärken. Totalt listade de runt 2 000 olika märken vilket var nästan tre gånger fler än antalet vanliga frimärken utgivna mellan 1855 och 1971. 


Paketmärke Nynäsbanan, Järnvägslinje mellan Stockholm och Nynäshamn.

Jämförelsen ger oss en liten idé om hur omfattande detta samlingsområde är. Christer Wahlbom fortsatte sedan att samla information om dessa utgåvor och för några år sedan bildade han och Lars Liwendahl och Gunnar Lithén en liten grupp med syftet att producera en uppdaterad katalogisering av järnvägsfraktmärken.

Resultateten finns nu i FACIT Sverige 2021. Sedan 1971 har man upptäckt ytterligare runt 700 märken vilket har utökat katalogiseringen till cirka 2 700 märken. Gruppen insåg tidigt att man måste hitta ett system som inte krävde alltför många sidor i katalogen. Av denna anledning valde man att lista alla fraktmärken individuellt fram till 1930 och därefter redovisas de i 12 olika standardtyper (ST1-12).

Det är naturligtvis mycket viktigt att en katalog anger värderingspriser vilket är något som flertalet samlare uppskattar. Författarna har lagt ner ett omfattande arbete på att ge så korrekta värderingar som möjligt. Fram till 1930 har de individuella märkena värderingar och från samma årtal har de grupperats i prisgrupper (PG) från 1 till 5. PG1 anger ett värde på 10-24 kronor medan PG5 har ett värde på 200-300 kronor. 

I stort sett alla märken i den sistnämnda prisgruppen torde vara minst sagt ovanliga. De märken som enbart är kända i några enstaka exemplar har fått beteckningen R. En viktig princip är att författarna måste ha sett märket för att det skall inkluderas i katalogen. Detta har lett till att några valörer i Reidmar-Wahlboms katalog från 1971 har tagits bort eftersom de med största sannolikhet aldrig har tryckts. I några fall känner man endast till en del utgåvor från bilder och de har inkluderats med beteckningen DOK. 

Utgångspunkten för katalogiseringsarbetet har naturligtvis varit katalogen från 1971. Till detta kommer de egna samlingarna och tämligen intakta samlingar från pionjärerna på området för runt ett sekel sedan. Katalogen är på många sätt ett mycket imponerande verk som det har tagit väldigt mycket tid och energi att slutföra. Man kan bara hoppas att den kommer att leda till ett förnyat intresse för just denna bältespännarspecialitet.

Författarna är tydliga med att det kan göras nya upptäckter och att de gärna tar emot information om märken som inte finns med i den nya katalogiseringen.

På omslaget beskrivs FACIT Sverige 2021 som en förenklad katalog över den svenska frimärksutgivningen (vilket också är helt korrekt) men den är så mycket mer. Inom de hårda pärmarna finns ett mycket specialiserat avsnitt om svenska helsaker författat av Lennart Daun i samarbete med Staffan Ferdén. Som grädde på moset kommer sedan järnvägsfraktmärkena! Man kan nog konstatera att köpare av FACIT Sverige 2021 får hela tre kataloger till priset av en. Priset för FACIT Sverige 2021 är 450:- och katalogen kan bland annat köpas till ett rabatterat pris från Sveriges Filatelist-Förbund.
Christer Brunström

Postryttaren

Postryttaren 2020.

Nyligen kom Postryttaren 2020, Postmusei Vänners årsbok. Denna utgåva markerade något av ett jubileum eftersom det var den 70:e i ordningen. I vårt land är det långt mellan utgivningarna av ny litteratur som …

Läs mer.