Ordförande har ordet

Ny ordförande – Gunnar Lithén

På årsmötet 2023 blev jag vald av stämman till ny ordförande efter Christer Brunström som under 10 års ordförandeskap gjort ett fantastiskt arbete för Bältespännarna. 1000-tack för det Christer!


Jag tackar så mycket för förtroendet och kommer jag att göra mitt bästa för föreningen till nästa årsmöte och sedan vet man ju aldrig vad som händer. Själv samlar jag på många olika områden så som svenska ångbåtspostexpeditioner (speciellt Dalsland och Värmland), järnvägsfraktmärken, basarpost och järnvägstjänstebrevkort.


Alla Bältespännare är välkomna på Hembygdsfilatelisternas möten, antingen fysiskt i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm, eller via Skype. För att deltaga via Skype så måste den som vill deltaga första gången, kontakta mig för att bli tillagd som deltagare. Detta är ett fantastiskt sätt att kunna lyssna på föredrag från sin bostad.


Hembygdsfilatelisternas första höstmöte är torsdag 21 september i ämnet ”Örebrostämplar – intressanta iakttagelser – Tord Larsson”. Föredraget börjar kl. 18:00.


Jag hoppas att många hör av sig till mig via email och vill deltaga från första mötet i höst. Nästa Bältespännare beräknas distribueras runt 15 oktober. Text- och bildmaterial måste vara redaktören tillhanda senast 22 september.


Visst finns det många medlemmar som kan skriva artiklar! Det går bra att skriva enkelt om något objekt som man gillar eller något man vill få hjälp med från andra medlemmar.

Hoppas att alla får en fin sommar!
Vi syns och hörs till hösten!
Bästa hälsningar
Gunnar Lithén

SfB Julbrev 2022

Julhelgen och det nya året 2023 närmar sig nu med raska steg och vi kan se tillbaka på ett år med många aktiviteter inom vår förening – två auktioner, två utgåvor av Bältespännaren (som dessutom belönades med Stort Silver på NorrPhil i Täby) och mycket annat.
Nu ser vi fram mot ett nytt och spännande år. Årsmötet skall genomföras den 25 mars 2023 på Philea i Stockholm och då planeras ytterligare en auktion.
Nästa nummer av Bältespännaren skall komma i månadsskiftet februari-mars och som vanligt välkomnas bidrag till tidningens innehåll.
SFF:s arbete med en ny hemsida har fått stora konsekvenser eftersom vi har haft vår hemsida som en del av sff.nu. Förbundet har lanserat en ny hemsida – filatelisten.se – men den tycks i nuläget ha många problem. Den tidigare hemsidan kommer att finnas kvar en tid men den kommer inte att få något nytt innehåll och avsikten är att den skall tas bort.
Med anledning av den mycket oklara situationen har vår webbredaktör Gunnar Zetterberg hittat en nödlösning i väntan på att vi i SfB fattar beslut om hur vår närvaro på nätet skall se ut. Vår tillfälliga hemsida har tillkommit genom välvilligt tillmötesgående från Hembygdsfilatelisterna.
Om med detta vill jag önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Christer Brunström

Höstbrev

Efter en förhoppningsvis behaglig sommar börjar hösten nu närma sig och många börjar kanske ägna allt mer tid åt frimärkshobbyn (även om det nog numera är en åretruntverksamhet för de flesta). Det är som vanligt mycket på gång och i det här höstbrevet vill jag nämna några evenemang.

I ett samarbete mellan Hembygdsfilatelisterna och SfB Bältespännarna arrangeras tre olika möten i Stockholm under hösten:

  • 29 september: Giselher Naglitsch berättar om ”Sigtunabygdens Posthistoria.”
  • 20 oktober: Bert Myde informerar om ”Nättraby-Alarydsban i Blekinge.”
  • 1 december: Mats Edström kåserar om ”Södra Förstadsbanan.”

Samtliga möten äger rum i ABF-Huset, Rum Blidö, Sveavägen 41, Stockholm. Tid 17.00–19.30. Det är naturligtvis perfekta tillfällen att få lära sig mycket om posthistoria från våra främsta experter på sina respektive områden.

Vad beträffar vår tidning Bältespännaren är tanken att höstnumret skall nå våra medlemmar i mitten av oktober. Som vanligt har tidningen ett mycket blandat innehåll som förhoppningsvis skall vara av intresse.

Vi planerar dessutom en större publik auktion som skall genomföras i samband med utställningen i Täby i början av november. Tanken är att presentera hela auktionen på Samlamera. Det blir ett utmärkt tillfälle att komplettera sina samlingar med frimärken och posthistoria från de olika områden som vi bältespännare sysslar med. Det blir naturligtvis visning av samtliga auktionsobjekt.

NorrPhil 2022 är årets enda utställning i Sverige och den äger rum från den 4 till den 6 november 2022 i Tibble Gymnasium, Täby (en femminuterspromenad från Täby Centrum på Roslagsbanan). Tiderna är: fredag 10-18, lördag 10-17 och söndag 10-15. Och med detta önskar jag alla en trevlig samlarhöst! 
Christer Brunström