Tidskrift

Vår tidskrift

Två gånger om året kommer vår tidskrift Bältespännaren ut.
Den ingår i medlemskapet.


Redaktionskommitté

Innehållsförteckning till Bältespännaren

Innehållsregister.

Nu finns en Innehållsförteckning till Bältespännaren framtagen av
Andrew Riddell.
Kan även beställas i vår butik utskriven på papper.


Nummer 2 2023

Höstnumret är som vanligt fullt med godsaker, men fler av våra medlemmar borde bidra med artiklar.

År 1971 drabbades Storbritannien av en omfattande poststrejk, fick till följden att postmonopolet blev avskaffat. Flera nya (o)seriösa postföretag startades, bland annat på Isle of Wight, vars historia skildras av Arnold Boström

Lars Liwendahl har ånyo besökt Lundy och skildrar sina nya äventyr på ön dess nya frimärken. Efter Lundy ställde Lars kosan till IBRA i Essen och Tredje Cinderella Världskongressen.

Från Christer Brunströms flitiga penna en recension av nya Facit Special Classic 2024, som innehåller en hel del nya godsaker för bältespännare. Ett annat bidrag är om Hungarian-American Messenger Service.

Hans Eriksson fortsätter sin serie med Flerfärgade Brevmärken från fem städer.

Nummer 1 2023

Vårnumret av vår tidskrift bjuder som vanligt på en rik palett av artiklar. Men ett alltförstort lass dras tyvärr av vår ordförande, 8 av 12 bidrag.
Hans Gunnar Eklöf berättar om Dagens Nyheters (DN) samlaralbum för reklammärken från olika företag. Efter utländsk förebild började DN registrera dessa märken och när man nått antalet 100 olika märken trycktes ett samlaralbum. När albumet var fyllt med de olika företagen reklammärken kunde man skicka in albumet till tidningen och deltaga i en tävling. Webmaster vill gärna få bilder för dessa 100 olika märken till vår hemsida!
Att få lönsamhet på lokalpost är inte lätt. Robert Forsberg skriver om Eskilstuna Lokalbrev AB:s vedermödor.
Hans Eriksson fortsätter sin ”serie” av topografiska brevmärken. Denna gång behandlas Piteå och Ystad.
Många gånger kan adressaten på ett brev vara intressantare är frimärket. Så är fallet med Teresias brev som berättas av Claes Hederstierna.
Vår ordförande behandlar bland annat Clipperton, Rattlesnake Island, våtmarker, Rodella-Haus och ett mänskligt zoo.
Gunnar Zetterman

Nummer 2 2022

I början av november avslutades årgång 56 av Bältespännaren med ett innehållsrikt nummer. Bernhard Lürssen bidrar med en närmare beskrivning av historien bakom frimärksutgivningen från det nu avsomnade furstendömet Hutt River Province i Australien.

I ett färgstarkt bidrag tar Hans Eriksson upp några av de reklammärken som getts ut för Malmö och Stockholm.

Frimärksutgivningen från Postbudet i Kalmar diskuteras i detalj i en längre artikel av Robert Forsberg och Arnold Boström informerar om postverksamheten efter 2014 i de ryskstyrda ”folkrepublikerna” Donetsk och Luhansk i den östra delen av Ukraina.

Under rubriken Mitt favoritobjekt presenterar Kjell Nilson inte ett utan två ovanliga brev 
med anknytning till lokalpost. 

Som vanligt finns det också bokrecensioner och andra kortare artiklar. 

Mer information om tidningen och medlemskap i Samlarföreningen Bältespännarna
kan erhållas från Christer Wahlbom (christerwahlbom@hotmail.com).
Christer Brunström 

Nummer 1 2022

Ur innehållet:

 • Sensationella fynd efter 95 år
 • Evenemagnsmärken
 • Central American Steamship Co
 • Aktuell forskning
 • SITY-brevet
 • med mera

Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar upptäckten av ett helt tryckark från lokalposten Ferm i Göteborg och han berättar även om den klassiska frimärksserien från Central American Steampship Co. 
I ett bidrag tar Hans Gunnar Eklöf upp brevmärkenas färgstarka historia. 
Som vanligt finns det också recensioner av nyutgiven litteratur inom främst privat lokalpost.
Nya rubriker i tidningen är Mitt favoritobjekt (denna gång ett unikt sigill som visas på omslagssidan), Aktuell forskning och Vad är det.

2021 nr 3

Nummer 3 2021

Ur innehållet:

 • Lundy – Frimärksdesign
 • Stämpelmärken för tobak
 • Göteborgs stadspost
 • Norrköpingsutställningen 1906
 • SAL:s vinterkryssning 1939
 • med mera

Nummer 2 2021

Bältespännarens sommarnummer

Nyligen kom årets andra nummer av vår tidskrift Bältespännaren ut. Normalt kommer tidningen ut två gånger per år, men just i år blir det tre utgåvor. 

Tanken var att erbjuda lite extra sommarläsning. Den 24-sidiga tidningen i färg har ett mycket varierat innehåll. 

Arnold Boström berättar om frimärken, posthistoria och stämpelmärken från den lilla grekiska ön Kastellorizo och Anders Backman redovisar ett antal märkliga förfalskningar. 

Dessutom innehåller det nya numret av Bältespännaren artiklar om brevmärken, järnvägsfraktmärken, radiolicensmärken och mycket annat. 

Sven-Olof Elison bidrar med en uppdatering av den moderna svenska lokalposten som kompletterar katalogiseringen i Facit Sverige från 2019. Medlemsavgiften för 2021 är fortfarande blygsamma 120:-.

Bältespännaren nr 1 2021.

Nummer 1 2021

Ur innehållet:

 • Ballongpost från Halland
 • Furstendömet Sealand
 • Facit med Järnvägsfraktmärken
 • Svenska Brevmärken RCA
 • med mera

Bältespännaren nr 2 2020.

Nummer 2 2020

Ur innehållet:

 • Nya tider på Lundby
 • Furstendömet Sealand
 • Jethou
 • Fraktmärken – Eller Vad? …del 2
 • med mera

2020 nr 1.

Nummer 1 2020

Ur innehållet:

 • Hjärt-Lungfonden – Julmärken 2019
 • Reumatologisk Filateli
 • Samuel Allan Taylor
 • Göteborgs Stadspost
 • Danska Ferie-Märken
 • med mera
Ur Bältespännaren nr 2 2019.

Nummer 2 2019

I detta nummer finns naturligvis ett fylligt reportage från Stockholmia 2019.
Men även lite annat smått och gott:

 • Nytt från Lundy
 • Stamps and Postal History of Lundy
 • Tuva i mitt Hjärta (Tannu Touva
 • Svenska stämpelmärken