Brevmärken

Det finns en uppsjö av olika brevmärken från olika organisationer
Nedan följer några exempel.

Företag

Tidningen Dagen

Julmärken.

Brevmärken Dagen 2018.

Idiella organisationer

Hjärnfonden

Hjärnfonden, en fond som stöder medicinsk forskning.

Brevmärken Hjärnfonden.

Civil rights Defenders

Civil Rights Defenders är en organistion för mänsklig rättigheter.

Brevmärken Civil Rights Defenders.

S.S.U.H.

Brevmärke SSUH.

Brevmärken från Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbunds (SSUH) förbundsmöten. SSUH stiftades 1896 av Elof Ljunggren på Uppsala universitet och hade till uppgift att vid universitet, högskolor, akademier, läroverk, seminarier, tekniska skolor, folkhögskolor och därmed jämförliga läroanstalter verka för absolut avhållsamhet från berusande drycker som njutningsmedel, att utgöra ett föreningsband mellan helnykterhetsföreningar och enskilda absolutister bland Sveriges studerande ungdom samt att i sin mån befrämja andra ideella strävanden än nykterhetssaken, som åsyfta ungdomens förädling. 
SSUH:s brevmärken


Svenska Röda Stjärnan

Brevmärke Röda stjärnan.

Brevmärke från Svenska Röda Stjärnan. År 1941 ändrades namnet till Svenska Blå Stjärnan, eftersom man medverkade som frivilligorganisation i Finska vinterkriget.


Utställningar

Frosta Härads Trädgårdsutställning

Brevmärke Trädgårdsutställning.

Utställning i september 1913.