Stämpelmärken

Stämpelmärken

Stockholm Stads Drätselnämd

Litteratur

Charta Sigillata

Charta Sigillata.

Svenska beläggningsstämplar (eller Charta Sigillata) 1811-1880
Jukka Mäkinen och Per Sundberg
Sveriges Filatelist-f&ourbund 

Kan beställas hos SFF.