Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos.

I början av 1900-talet dog varje år 12 000 svenskar i tuberkulos. Det var därmed dåtidens allra vanligaste folksjukdom. I de flesta familjer fanns det någon som drabbats av sjukdomen. Symptomen var feber, ihållande hosta, blodiga upphostningar och allmän kraftlöshet.
Det var många som insåg att man på olika sätt måste kraftsamla mot sjukdomen och den 28 februari 1904 bildades Svenska nationalföreningen mot tuberkulos. Vid det konstituerande mötet deltog bland annat kronprins Gustaf.
Nu gällde det att hitta inkomster för Nationalföreningens viktiga arbete. Man fick tämligen omedelbart större donationer men det behövdes mycket mer. Från Danmark kom då information om att postmästaren Einar Holbøll hade föreslagit utgivandet av ett brevmärke som skulle säljas lagom till julposten och till förmån för kampen mot TBC i Danmark.
Nationalföreningen fattade omedelbart beslutet att göra något liknande i Sverige. Allt gick i rekordfart och i tid för julposten 1904 fanns nästan sex miljoner julmärken till försäljning på svenska postkontor. Initiativet blev en enorm framgång och Nationalföreningen fick in hela 117 000 kronor. Det första märket hade en kvinna med barn som motiv.
Sedan kom det ett nytt julmärke varje år och försäljningen ledde till stora inkomster för föreningen. Märkena kostade bara 2 öre per styck vilket innebar att i stort sett alla hade råd att köpa dem. Ett problem för nationalföreningen var att märkena bara såldes vid jultid. Senare lade man till lyxtelegram som lockade köpare under hela året till förmån för kampen mot TBC.
År 1905 var motivet på julmärket Kung Oscar II och Drottning Sofia. År 1907 återanvändes just detta märke men försett med övertrycket 6 JUNI / 1907 i samband med Svenska Flaggans Dag. Kanske var detta ett sätt att få ökade inkomster även under andra delar av året? Detta märke är unikt i Nationalföreningens utgivning av välgörenhetsmärken.
För den som söker ett nytt men begränsat samlingsområde torde Nationalföreningens julmärken vara det perfekta valet. De är inte bara mycket dekorativa utan dessutom prisbilliga.
Nationalföreningens kamp mot TBC har varit framgångsrik. Organisationen finns kvar än idag men heter numera Hjärt- och Lungfonden med huvuduppgiften att samla in pengar för att understödja medicinsk forskning. Lagom till 120-årsjubileet har fonden gett ut en skrift som beskriver arbetet under de gångna åren.
Christer Brunström