Västerås lokalpostmärken.

Redaktionkommittén har startat en projekt för att få underlag till en katalog för lokalpost som tar upp inte bara basfakta utan också diverse varianter, avarter med mera som tidigare funnits i olika gamla kataloger. Redaktion tänkte börja med orterna A-F i nästa nummer av Bältespännaren och behöver därför hjälp av er läsare, som sitter inne med de breda kunskaperna. Skicka bilder, text och synpunkter med mail till redaktionen.