Nu finns en ny sida för Bazarpost och Sidostämplar. Sidan är under uppbyggnad; fler och fler objekt kommer successivt att läggas till. Adressen är https://bazarpost.baltespannarna.se/.

Länk till sidan finns på Anslagstavlan!