Visst är det något som Du som bältespännare söker, eller kanske har Du några dubbletter som Du vill avyttra?

Som medlem får Du införa en radannons gratis om max 5 rader + namn & adress per år i vår tidskrift Bältespännaren.
Tag chansen, Du kanske får napp på just det där märket Du länge sökt!

Bältespännaren nr 2 2023 kommer under oktober.

Sänd Ditt annonsmanus senast 1 september till Christer B. eller Lars L.