Det ryska kriget mot folket i Ukraina fortsätter med oförminskad styrka. Uppenbarligen vill ledningen i Moskva göra livet för det ukrainska folket så besvärligt som möjligt.
Relationerna mellan Ryssland och Ukraina har sällan varit goda. År 1922 nådde de en bottennivå i samband med den stora hungerkatastrofen i Volgaområdet i Ryssland. Lenin tvingade då de ukrainska bönderna att leverera i stort sett all sin spannmål till de områden i Ryssland där det var brist på mat. Detta ledde i sin tur till en omfattande svältkatastrof i främst södra Ukraina åren 1922-1923. En av de städer som drabbades var Odessa vid Svarta havet. I juni 1923 gav Sovjetrepubliken Ukraina ut en serie på fyra frimärken med tillägg för de nödlidande i landet.
Det finns uppskattningar om att minst 200 000 ukrainare dog av svält innan några leveranser av mat kom igång.
År 1922 dök det upp en serie på sju frimärken på marknaden. Det har ofta angetts att den skulle ha sålts till förmån för de hungrande i Odessa. ”Frimärkena” har alla ordet ПOУTA (= post) samt valörer i rubler från 250 till 10 000. Här visas valören 500 rubler. Frimärkets motiv får mig att tänka på Peter Pan snarare än på hungrande ukrainare.
Det finns egentligen ingenting som tyder på att syftet med dessa sju frimärken hade något med hungersnöden i Ukraina att göra.
I sin bok Les Timbres de Fantaisie listar Georges Chapier serien under rubriken Ryssland och han förmodar att den är tryckt i Italien. Men stor sannolikhet är hans antagande att det handlar om en fantasiutgåva helt korrekt och att kopplingen till Odessa och Ukraina är helt påhittad.
Christer Brunström