Länge var Trelleborg en stad som jag bara passerade på vägen till Sassnitz och DDR. På senare tid har det varje sommar blivit en avstickare till Trelleborg som har ett mycket intressant museum som alltid är värt ett besök. Numera går det också ett Pågatåg från Malmö till Trelleborg varje halvtimme.
Trelleborg har fått sitt namn efter just den trelleborg som fanns inte bara där utan på flera andra platser i Danmark. En trelleborg var en ringborg från sen vikingatid med höga vallar och en träpalissad. Idag vet man nog inte exakt vilket syfte en trelleborg hade. Kanske var det en försvarsanläggning eller möjligen ett fångläger för trälar?
Trelleborgen i Trelleborg är idag ett museum och en tredjedel av den ursprungliga borgen har byggts upp igen. I museets olika exponat får besökarna lära känna det vi idag vet om trelleborgar och om livet i Skåne för mer än tusen år sedan.
Nu i september har Trelleborg stor aktualitet för oss frimärkssamlare. Den svensk-tyska utställningen TRELLEBORG 2023 äger rum den 15-17 september och den kommer definitivt att vara värt ett besök. Även för bältespännare har utställningen mycket att erbjuda. Det blir exponat om Göteborgs Stadspost och om privat lokalpost och annan alternativ brevbefordran. Den Baltiska Utställningen i Malmö år 1914 uppmärksammas liksom den privata flygposten SCADTA i Colombia.
År 1972 kunde färjelinjen Trelleborg-Sassnitz fira sitt 75-årsjubileum och i samband med detta trycktes ett brevmärke vars motiv är ett plagiat av Sveriges stora tjänstefrimärken. Märket trycktes i ark om 25 (5 x 5) och de är linjetandade. Jag har arken i grön och röd färg men de förkommer sannolikt även i andra färger.
På Trelleborgs Museum finns en avdelning som berättar om stadens historia och här finns även en avdelning om stadens färjeförbindelser över Östersjön.
Christer Brunström