Lundy.

När Elizabeth II kröntes till drottning den 2 juni 1953 uppmärksammade den lilla ön Lundy händelsen genom att låta övertrycka sin kurserande bruksserie med texten CORONATION 2-6-1953. Totalt blev det sju olika valörer. I vad som måste ha varit rojalistisk yra trycktes fler än 110 000 serier. Man tillverkade också en speciell stämpel som kom till användning på de förstadagsbrev som postades just denna dag.
Nästan 70 år senare var det dags för en ny kröning och denna gång av kung Charles III. Man hade valt ett ur filatelistisk synvinkel betydelsefullt datum – den 6 maj (dagen då Penny Black började säljas på engelska postkontor år 1840).
Den här gången nöjde sig Lundy med att använda en speciell stämpel på kröningsdagen. Den kom också till användning på det minneskuvert som tillverkades med anledning av kröningen. Det avbildar kung Charles III och drottning Camilla.
I höstnumret av Bältespännaren kan vi nog förvänta oss en omfattande rapport från kröningsfirandet på Lundy.
Christer Brunström